مقدمه...

شركت جهاد توسعه خدمات زيربنائي درسال 1365 به منظور ارائه كليه خدمات
فني و مهندسي و انجام كليه مراحل مربوط به طراحي و اجراي طرحهاي ملي از جمله :
سد ، سيلو ، راه ، پل و تونل ، خطوط انتقال آب - برق- نفت- گاز و تاسيسات مربوطه ،
كارخانه هاي صنعتي ، سيمان ، پالايشگاه ، نيروگاه ، كشتارگاه ، تصفيه خانه ، معادن ، اسكله و بندر ، فرودگاه ، ابنيه سنگين فلزي و بتني و ساير طرحهاي توليدي و زيربنائي تأسيس و ثبت شده است .
اين شركت با تكيه بر كادر فني متخصص و مجرب و همچنين بهره مندي از
امكانات و ماشين‌آلات كافي در طي ساليان گذشته توانسته است تعدادي از پروژه هاي بزرگ ملي را در سطح ايران با موفقيت به انجام رسانيده و بعنوان يكي از شركتهاي
توانمند ايراني در زمينه ارائه خدمات فني و مهندسي ، رتبه هاي عالي را در نظام طبقه بندي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور براي فعاليتهاي درون و برون مرزي كسب نمايد .
شركت جهاد توسعه خدمات زيربنائي با پشتوانه تجارب گذشته درحال حاضر آمادگي اجراي پروژه ها را به روش EPC در سطح داخلي و بين المللي دارا مي باشد .

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات

احجام عمده فعاليتهاي انجام شده اين شركت...

نام آيتم واحد مقدار
خاكبرداري مترمكعب 17,289,000
حفاري كانال مترمكعب 8,248,000
حفاري در فضاي بسته ( تونل ) مترمكعب 411,000
خاكريزي مترمكعب 13,706,000
بتن معمولي مترمكعب 1,299,000
بتن لاينينگ مترمكعب 124,000
قالب معمولي مترمربع 1,134,000
قالب تونل مترمربع 78,000
قالب لغزنده مترمربع 270,000
آرماتوربندي تن 98,000
كارهاي فلزي سنگين تن 17,000
ديوار آب بند مترمربع 84,000
تحكيم ديناميكي هكتار 242
تونلهاي به قطر 3.2 الي 10 متر متر 4,000
شمعهاي بتني متر 18,000


 

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات

عنوان مطلب تصویر دار

Ads

این یک محتوای تستی می باشد، شما می توانید همین مطلب را از پانل ویرایش کنید، دقت فرمایید که این محتوا الگو پذیر می باشد و به صورت پیش فرض حدودا 30 الگو وجود دارد که می توانید در حالت ها و رنگ های مختلف استفاده کنید .

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/12 | نظرات

عنوان مطلب

این یک محتوای تستی می باشد، شما می توانید همین مطلب را از پانل ویرایش کنید، دقت فرمایید که این محتوا الگو پذیر می باشد و به صورت پیش فرض حدودا 30 الگو وجود دارد که می توانید در حالت ها و رنگ های مختلف استفاده کنید .

توسط : admin | تاریخ : 1391/07/09 | نظرات
محتوای تب اول در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب دوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب سوم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب چهارم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب پنجم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.
محتوای تب ششم در این قسمت قرار می گیرد، دقت فرمایید که این محتوا می تواند به صورت متن به همراه تصویر باشد.